Klavišiniai

... programa supažindina su klavišinio instrumento garsų įvairove. Mokomasi groti ne tik solo, bet ir ansamblyje. Užsiėmimai vyksta mažose grupėse. Repertuare – įvairių stilių kūriniai. Besimokančiųjų kūrybiškumas lavinamas mokant harmonizuoti, improvizuoti ir aranžuoti.

Kas gali mokytis?

Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai, jaunimas ir suaugusieji.

Mokymo priemonės

6 knygos su kompaktinėmis plokštelėmis, papildomi kūrinių sąsiuviniai ir kt.