Kūdikiams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams

Vaikai, kurie anksti pradeda muzikuoti, ne tik tuo džiaugiasi, bet ir lavina savo kognityvinius gebėjimus. Kūdikiai, kurie nuolat girdi melodijas, jas bando pamėgdžioti. Muzika tokiems vaikams tampa tarsi antrąja gimtąja kalba.

4 – 5 metų amžiaus vaikų aktyvusis žodynas sparčiai plečiasi. Jie ima suvokti įvairias muzikines sąsajas.

Be to: muzikuojantys vaikai greičiau išmoksta atlikti socialinius vaidmenis. Juk jie ne tik asmenybės, bet ir grupės nariai, todėl turi paisyti kitų narių norų.


Ikimokyklinio amžiaus programos